Advocatenkantoor &ACT

in Algemeen door

Advocatenkantoor &ACT is een vertrouwde adviseur van zowel gevestigde, als van vele startende bedrijven. &ACT is uw specialist op het gebied van het mededigings, privacy en/of intellectueel eigendomsrecht. Binnen die rechtsgebieden vecht &ACT voor een rechtvaardige en eerlijke samenleving. &ACT verdedigt uw belangen en, waar nodig, het algemene belang.

Sil Kingma werkt sinds 1 maart 2018 als zelfstandig advocaat gelieerd aan &ACT. Bezit een groot rechtvaardigheidsgevoel, waardoor hij niet anders kon dan advocaat worden. Heeft net zoveel, zo niet meer, hart voor de mens als voor de zaak. Is door zijn passie voor het goochelen met woorden, ook wel creatief schrijven genoemd, de beste accountant onder de advocaten. Wordt, vanwege zijn gevoel voor taal, ook wel een dichter onder de advocaten genoemd. Dit betekent echter niet dat hij een optreden in de rechtbank schuwt.

Hij gelooft in het credo “om een ondernemer te snappen, moet je zelf ondernemer zijn”. Vandaar dat hij zich als zelfstandig advocaat binnen &ACT heeft verbonden. Helpt ondernemingen de waarde van hun IE-rechten te beschermen en waar mogelijk te vergroten. Hij voelt zich verder thuis op de uiterwaarden van het ICT- en het privacyrecht.

Filosofie &ACT

Wij zijn een advocatenkantoor met een allergie voor onrecht. Wij vechten voor een rechtvaardige en eerlijke samenleving. Wij maken ons hard voor uw zaak. Daarnaast initiëren wij zaken waarvan wij vinden dat ze aandacht en een rechtsgang verdienen. Wij verdedigen uw belangen en, waar nodig, het algemene belang.

Specialismen &ACT

Wij verdedigen grondrechten. Daarnaast gaat onze bijzondere aandacht uit naar het privacy-, pers-, intellectueel eigendoms- en IT-recht. Binnen deze rechtsgebieden hebben wij ruime advies- en proceservaring. Wij zijn de vertrouwde adviseur van veel internationale (zoals Nike, TP Vision, Canon, Capgemini) als van veel nationale ondernemingen (zoals Vakantiediscounter, Studio Roosegaarde en Facturis).

Collectieve acties (Class Actions) &ACT

Een van de peilers van de dienstverlening van &ACT zijn class actions, of in het Nederlands collectieve acties, met een maatschappelijke inslag en inzet. Daarbij behartigt &ACT de belangen van belangenverenigingen en ideele organisaties. Zo is &ACT betrokken bij een procedure tegen de Staat der Nederlanden waarin een particulier vuurwerkverbod wordt geeist.

Zaken &ACT

Staat in kort geding een usernet hostingprovider in een procedure waarin Brein, op basis van de Lycos-Pessers leer, NAW gegevens vordert.

Pareert als een van de eersten en enigen met succes een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar een hack.

Voert bij het Hof een kort geding procedure waarin een verbod wordt gevorderd op de publicatie van een boek met daarin opgenomen portretten en interviews.

Voert vanuit een privacy rechtelijk oogpunt baanbrekende  procedures tegen de Belastingdienst, over de reikwijdte van diens bevoegdheid om derden te verzoeken informatie over belastingplichtigen te verstrekken.

Kantoornaam &ACT

Zonodig hopen we middels door ons gevoerde procedures en class actions bestaande wetgeving te wijzigen of zelfs nieuwe wetgeving af te dwingen. Dit verklaart meteen onze naam &ACT ofwel “enact”: Om iets in daden om te zetten; vooral om iets wettig te maken.

Om iets in daden om te zetten; vooral om iets wettig te maken

Compliance is het voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Voor ondernemingen en organisaties is het van groot belang dat zij werken in overeenstemming met de geldende regels in hun sector. Niet alleen om het risico van handhaving en boetes van toezichthouders te voorkomen, maar ook omdat compliance een voorsprong biedt in commercieel opzicht. Het compliance werk van &ACT heeft een bijzondere focus op privacy en de bescherming van persoonsgegevens, het consumenten- en het mededingingsrecht.