AFM lokt uit tot privacyschending

in Algemeen door

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 januari 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan Capital Force Ltd, zo valt te lezen op haar website. Capital Force handelt ook onder de naam Zoomtrader.com via de website zoomtrader.com.

Via Zoomtrader kan onder andere in meerdere soorten binaire opties op verschillende cryptocurrency’s worden gehandeld. Bij de AFM zijn meldingen binnengekomen van Nederlanders die via Zoomtrader in binaire opties hebben gehandeld én dat het bedrijf zich specifiek op de Nederlandse markt richt. Dat mag niet zonder de juiste vergunning van de AFM of een andere Europese toezichthouder voor het aanbieden van beleggingsdiensten. Om te achterhalen of Zoomtrader inderdaad illegaal diensten aanbiedt, vroeg de AFM in december om informatie. De AFM wil bijvoorbeeld precies weten welke diensten Zoomtrader allemaal aanbiedt. Ook wil de toezichthouder van alle Nederlandse klanten de naw-gegevens en een zeer precies overzicht van hun transactiegeschiedenis en alle diensten en producten die die klanten hebben afgenomen.

Capital Force voldoet niet aan deze informatieverzoeken van de AFM. De AFM kan daardoor niet vaststellen of de wet wordt overtreden. Om het bedrijf toch tot actie te bewegen is daarom een last onder dwangsom opgelegd. Voor iedere dag dat Zoomtrader niet de informatie verstrekt die de AFM wil hebben, krijgt het een boete van 5000 euro, met een maximum van 50.000 euro.

Kort gezegd dwingt de AFM Zoomtrader daarmee om privacygevoelige gegevens van zijn klanten aan de AFM beschikbaar te stellen. Het spreekt voor zich dat een ondernemer hier niet op zit te wachten. Niet alleen kan hij hierdoor imagoschade oplopen; ook claims van klanten zijn een terechte vrees. Vanuit privacy oogpunt is het dus helemaal niet zo gek dat Zoomtrader tot op heden niet aan het informatieverzoek van de AFM heeft willen voldoen. Het opleggen door de AFM van een forse last onder dwangsom bewijst maar weer eens dat de AFM zich in dergelijke procedures autoritair, bijna intimiderend opstelt. Voor de AFM lijken regels noch wettelijke beperkingen te gelden.

Laat u zich niet door deze houding van de AFM in de hoek drukken. Het is heel goed te begrijpen en overigens terecht dat u zich de belangen van uw klanten aantrekt en dat u niet zomaar aan de vaak summier gemotiveerde wensen van de AFM toegeeft.

Gelukkig hebben ondernemers en burgers in een democratische samenleving rechten om zichzelf te kunnen beschermen tegenover de overheid en haar instellingen. Een van de belangrijkste wapens die hierbij kan worden ingezet, is het grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (het recht op privacy). Natuurlijk is dit recht niet absoluut en moet er af en toe de afweging worden gemaakt tussen enerzijds het recht op privacy van een burger en anderzijds het belang van de AFM om de door haar gewenste informatie te verkrijgen.

Deze belangenafweging kan in het voordeel van de AFM uitvallen. Echter, een inbreuk op het privacyrecht door een informatieverzoek van de AFM, zal altijd met voldoende, adequate en effectieve waarborgen moeten zijn omkleed om rechtmatig te zijn.

Dat de AFM zo beperkt mogelijk gebruik dient te maken van haar bevoegdheden, onderschrijft privacywaakhond de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een inbreuk door de AFM op het privacyrecht van uw klanten, is de minimum inbreuk dus ook gelijk de maximum inbreuk.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*