Wat je niet hebt, kun je niet overdragen

in Algemeen/Auteursrechten/Software door

Prequest – een ontwikkelaar van software – is in de problemen gekomen door de verkoop van het softwarepakket de Application Manager aan het bedrijf Cadac. Cadac heeft per 1 januari 2012 de activiteiten c.q. producten, waaronder de zogenaamde Application Manager software, overgenomen van Prequest. Inmiddels heeft de rechter bevestigd dat de auteursrechten op de Application Manager niet aan Prequest toekomen, maar aan een ex-werknemer. Als gevolg van deze beslissing heeft Cadac niet de rechten op de Application Manager van Prequest verkregen. Want wat je niet hebt, kun je ook niet overdragen.

Omdat de Application Manager bestaat uit een unieke broncode komt het softwarepakket auteursrechtelijke bescherming toe. Uitgangspunt is dat het auteursrecht op software toekomt aan de maker. Als software in dienstverband is ontwikkeld, kunnen de daarop rustende auteursrechten bij de werkgever rusten. Dit is enkel het geval wanneer het ontwikkelen van software tot het takenpakket van de werknemer behoort. De vraag wie als maker van de software moest worden beschouwd, hield partijen verdeeld in een voor de rechtbank Midden Nederland gevoerde procedure.

Prequest meent dat ex-werknemer tijdens zijn dienstverband met Prequest tezamen met anderen de Application Manager heeft ontwikkeld. De auteursrechten op de Application Manager zouden daarom bij Prequest liggen.
De ex-werknemer vindt dat hij auteursrechthebbende is op de software. Dit omdat hij het programma al voor zijn dienstverband met Prequest zou hebben ontwikkeld. Ex-werknemer meent verder dat hij schade heeft geleden omdat Prequest  inbreuk heeft gemaakt op zijn auteursrechten.  Prequest  heeft ten onrechte (sub)licenties gegeven en (de rechten van) de Application Manager verkocht en daarmee winst gemaakt, zodat de schade bestaat uit de verkoopprijs van de Application Manager (afhankelijk van de omzet) en de nog niet ontvangen licentiebedragen.

Prequest  heeft ten onrechte (sub)licenties gegeven en (de rechten van) de Application Manager verkocht

Als werknemer van Prequest heeft hij enkel grafische verbeteringen van de software doorgevoerd. Bovendien is hij van mening dat het ontwikkelen van software niet tot zijn takenpakket behoorde.
De rechtbank gaat hier in mee. In beginsel wordt als maker beschouwd degene die vanaf het begin als maker van de software bekend is gemaakt. Volgens de rechter is ex-werknemer daarom de maker van de Application Manager en berust bij hem het auteursrecht op de Application Manager.

Tijdens de procedure hebben getuigen bevestigd dat ex-werknemer de Application Manager heeft ontwikkeld voordat hij in dienst trad bij Prequest. Tijdens zijn dienstverband zijn slechts minimale wijzigingen in de broncode van de software doorgevoerd. Volgens de rechter niet genoeg wijzigingen om van een nieuw auteursrechtelijk beschermd werk te kunnen spreken.

Maar ook als dit wel het geval zou zijn dan komen ook de auteursrechten op dit nieuwe werk aan ex-werknemer toe. Om zich op het werkgeversauteursrecht te beroepen dient het verder ontwikkelen van de Application Manager te behoren tot de taken die ex-werknemer in het kader van zijn dienstverband diende uit te voeren. Het (verder) ontwikkelen van de software is daar niet een van.

 

Het wordt Prequest verboden om nog langer van de Application Manager software gebruik te maken en moet de door ex-werknemer gelden schade vergoeden. Daarnaast wordt Prequest  veroordeelt om de door ex-werknemer gemaakte proceskosten van € 25.885,82 te vergoeden.

Het gevolg van het oordeel van de rechtbank is dat Prequest de Application Manager niet aan Cadac kan leveren. Want wat je niet hebt, kun je ook niet overdragen. Daarmee heeft Prequest niet alleen de auteursrechten van ex-werknemer geschonden, maar pleegt zij ook nog eens wanprestatie richting Cadac.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

Recent van Algemeen

Nepnieuws

Vooral vanuit Rusland wordt met nepnieuws geprobeerd de Nederlandse publieke opinie te

What’s in a name?

Hij werkte er al sinds 1958. In 2008 werd hij ontslagen. De directeur van  de Franse

Advocatenkantoor &ACT

Advocatenkantoor &ACT is een vertrouwde adviseur van zowel gevestigde, als van vele
0 0.00
Naar Top