De op deze website vermelde gegevens dienen ter informatie en betreffen geen juridisch advies. &ACT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze website (inclusief schade als gevolg van virussen) en de informatie op deze website. Deze website bevat links naar andere websites. &ACT heeft geen zeggenschap over deze andere websites en de informatie op deze andere websites. De auteursrechten, merkenrechten en andere eigendomsrechten op deze website en de informatie op deze website, zoals de gegevens, foto’s en grafische voorstellingen rusten bij &ACT, tenzij anders vermeld. Het is gebruikers van deze website toegestaan de informatie op deze website te lezen en kopieën voor eigen gebruik te maken. Voor ieder ander gebruik van deze website dient vooraf toestemming te worden verkregen van &ACT.